Historie a současnost Ineco s.r.o. – průmyslová ekologie

Veřejná obchodní společnost INECO byla založena v únoru 1991 a svoji činnost zahájila v dubnu téhož roku. Hlavním předmětem podnikání bylo měření fyzikálních a chemických faktorů v pracovním a životním prostředí a rozbory odpadních, povrchových a částečně i pitných vod. Koncem roku 1992 společnost INECO zprivatizovala laboratoř pracovního a životního prostředí státního podniku ORGALEN Dvůr Králové nad Labem a převzala veškerou její činnost.

Cílem společnosti INECO je poskytovat kvalifikované služby na vysoké úrovni, což dokazuje řada stálých spokojených zákazníků v celé České republice.

V roce 1995 byla vytvořena měřící skupina pro měření emisí, která téhož roku získala od České inspekce životního prostředí autorizaci pro daná měření. V tomto roce získala také pracovní skupina pro měření pracovního prostředí a hluku osvědčení o správné činnosti laboratoře od Akreditačního střediska Státního zdravotního ústavu v Praze. Rok 1995 byl zlomový také pro hydroanalytickou laboratoř, kde byl podstatně rozšířen rozsah rozborů a množství zpracovávaných vzorků.

Trend rozšiřování služeb ve všech oblastech analýz složek životního a pracovního prostředí pokračoval i ve druhé polovině devadesátých let.

Hydroanalytická a chemická laboratoř se pravidelně zúčastňovala a zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pořádaných organizacemi ASLAB a SZÚ (Státní zdravotní ústav). Od těchto organizací získala hydroanalytická laboratoř osvědčení o správné laboratorní činnosti. Od ledna 2005 se hydroanalytická laboratoř zúčastňuje mezinárodních porovnávacích analýz. Národních i mezinárodních porovnávacích měření se úspěšně účastní i akustická laboratoř.

V roce 2000 až 2001 společnost vybudovala zkušební laboratoř, pro kterou vypracovala nový systém jakosti. Zkušební laboratoř byla poté akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci (ČIA-národní akreditační orgán).

Také pracovní úsek pro měření emisí a imisí rozšířil služby a v roce 2002 získal od Ministerstva životního prostředí autorizace pro měření emisí a prašného spadu Od roku 2003 je členem Asociace laboratoří měřících emise (ALME).

Společnost INECO je firmou, která zaměstnává 14 – 20 pracovníků, kteří jsou připraveni plnit požadavky zákazníků. Společnost dbá na pravidelné vzdělávání svých pracovníků, na jakost práce a na spokojenost zákazníků.

V roce 2006 byla společnost přejmenována z INECO veřejná obchodní společnost Hradec Králové na nově založenou společnost INECO průmyslová ekologie s.r.o. Dvůr Králové nad Labem. Tato změna se nijak nepromítla v poskytovaných službách a v jejich kvalitě. Jednalo se pouze o změnu názvu a sídla společnosti.

V roce 2008 byla pracovní skupina měření emisí a imisí akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci (ČIA – národní akreditační orgán). Rozsah celé akreditace společnosti INECO průmyslová ekologie s.r.o. je uveden v příloze – sekce „autorizace a akreditace“.

Kde nás najedete?

Kontaktujte nás

náměstí Republiky 2996
Dvůr Králové n/L
544 01

IČO 274 87 270
DIČ CZ274 87 270

Tel/Fax: 499 622 255
Tel/Fax: 499 692 653
Tel: 499 692 652
Tel: 499 692 654

info@ineco.cz
www.ineco.cz

Zaslat poptávku

Zaujala Vás naše nabídka služeb? Pošlete nám Vaši poptávku!

Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Zaslat poptávku

Spolupracujeme