S radostí oznamujeme našim zákazníkům, že jsme inovovali technické vybavení skupiny na měření emisí a imisí zcela novým měřícím vozem,

Vyhláška č. 190/2018 Sb. ze dne 20. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Ohlašovatelům, kteří mají povinnost hlásit údaje za agendu odpadů a obalů,

se blížící zákonný termín 15. 2. 2018 pro podání hlášení za příslušnou