Jako ochranný nápoj podle platné legislativy může zaměstnavatel poskytnout i vodu z vodovodního řádu.

Ochrana zdraví při práci s rizikovými faktory

Dne 25. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,

S radostí oznamujeme našim zákazníkům, že jsme inovovali technické vybavení skupiny na měření emisí a imisí zcela novým měřícím vozem,

Vyhláška č. 190/2018 Sb. ze dne 20. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování