Jste velká, střední či malá firma nebo fyzická osoba a potřebujete se zorientovat v oblasti ekologie a související legislativě? Provozujete zdroje znečišťování ovzduší? Potřebujete provést autorizované měření emisí? Potřebujete provést technické měření emisí?

Jsme připraveni nabídnout komplexní služby v průmyslové ekologii, měření emisí, v případě překročení emisních limitů návrhy řešení záchytu znečišťujících látek, technická a provozní měření emisí pro testování technologických linek za účelem optimalizace vypouštěných emisí a optimalizace provozu, odborné poradenství v oblasti celé problematiky průmyslové ekologie, přípravu měřících míst a instalaci stálých měřících míst s normovanými měřícími přírubami včetně vlastní realizace.

   20151102_162447  20151212_085950  20151105_064925  20150929_092415

Autorizované měření emisí je prováděno dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší a platné autorizace udělené Ministerstvem životního prostředí. Dle platného znění zákona a prováděcích předpisů v oblasti ochrany ovzduší, akreditace ČIA o.p.s. dle ČSN EN ISO/EC 17025 a ČSN P CEN/TS 15675.

Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší mají dánu povinnost Zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek především prováděním autorizovaných měření emisí. Měření emisí provádíme u veškerých typů vyjmenovaných, nevyjmenovaných a ostatních zdrojů znečišťování ovzduší. Průmyslové zdroje znečišťování – kotelny, spalovací zdroje na veškerá paliva bez omezení jmenovitého tepelného příkonu zdroje, slévárny, obalovny živičných směsí, tryskače, lomy, štěrkovny, dřevozpracující průmysl, lakovny, impregnovny, laminovny, výroba kompozitů, povrchové úpravy, účinnost odlučovacích procesů, galvanizovny, brusírny, technologie průmyslových výrob, obrábění kovů, svařovny, kovárny, kogenerační jednotky, pístové spalovací motory, žárové pokovování zinkem, nanášení ochranných povlaků, povrchová úprava kovů a plastů, textilní provozy, sklářské provozy, tavení surovin, veškeré průmyslové výroby, technologické linky, technologie apod.

   20150924_080811  20150825_135415  20150825_135456  WP_20160222_09_56_54_Rich

 • Tuhé znečišťující látky  (TZL)
 • Plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
 • Stanovení obsahu O2, CO2
 • Měření hmotnostní koncentrace šestimocného chromu CrVI+
 • Těžké kovy (As, Cd, Be, Cr, Co, Ni, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn, Al, Hg, CrVI+)
 • Celková koncentrace těkavých organických látek vyjádřená jako celkový organický uhlík (TOC)
 • Organické látky (VOC)
 • Amoniak, sirovodík, sirouhlík,
 • Anorganické sloučeniny chloru Cl-, chlorovodíku HCl
 • Anorganické sloučeniny fluoru F-, fluorovodíku HF
 • Těkavé organické látky – identifikace jednotlivých sloučenin VOC
 • Silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+
 • Kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • Fenol, formaldehyd, kyselina mravenčí
 • PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky
 • Stanovení tmavosti kouře metodou dle Riengelmanna a Bacharacha
Zaslat poptávku

Zaujaly Vás naše služby? Pošlete nám Vaši poptávku!

Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Zaslat poptávku