Autorizované MĚŘENÍ EMISÍ

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř pro autorizované měření emisí, měření imisí, měření odpadních plynů, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbory vody a další ekologické služby od INECO

Zrealizujeme měření

Nejen měření emisí, ale také venkovního a vnitřního hluku, vybrací, ovzduší a pracovního prostředí.

Zrealizujeme měření

Nejen měření emisí, ale také venkovního a vnitřního hluku, vybrací, ovzduší a pracovního prostředí.

Nabídka služeb

Provedeme rozbor

Připravíme pro Vás nebo Vaši firmu kompletní rozbor odpadních vod, pitné vody a samozřejmě také rozbory vod ke koupání.

Provedeme rozbor

Připravíme pro Vás nebo Vaši firmu kompletní rozbor odpadních vod, pitné vody a samozřejmě také rozbory vod ke koupání.

Nabídka služeb

Poskytneme poradenství

Zajistíme pro Vás veškeré náležitosti vyplývající z legislativy a předpisů tak, aby Vaše společnost plnila veškeré povinnosti.

Poskytneme poradenství

Zajistíme pro Vás veškeré náležitosti vyplývající z legislativy a předpisů tak, aby Vaše společnost plnila veškeré povinnosti.

Nabídka služeb

Dovolte nám provést Vás našimi službami

Měření emisí a imisí

Vlastníte zdroj znečišťování ovzduší? Provedeme Vám autorizované a technické měření emisí veškerých znečišťujících látek vypouštěných z těchto zdrojů do ovzduší a do volné atmosféry. Měření jsou prováděna na základě autorizace Ministerstva životního prostředí a platného zákona o ochraně ovzduší.

Měření čistoty vzduchu

Pro potřeby kategorizace prací a znalosti pracovních podmínek Vašich zaměstnanců a pracovníků Vám provedeme akreditované měření pracovního prostředí a ovzduší. Součástí vyhodnocení akreditovaného měření je návrh na zařazení prací do kategorií dle platné legislativy.

Měření hluku – vnitřního

Jste obtěžování hlukem? Provedeme Vám akreditované měření hluku ve vnitřních chráněných prostorech staveb, výrobních hal, na pracovních pozicích, pracovních místech, ale i v domácnostech a kancelářích.

Měření hluku – venkovního

Jste obtěžováni hlukem z dopravy či výrobních provozů? Provedeme akreditované měření hluku v chráněných venkovních prosotorech staveb, rodiných domů, obytných místnostech a na hranicích pozemků.

Stavební akustika

Zajistíme Vám měření akustických vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření slouží jako podklad ke stavebnímu řízení, kolaudaci staveb či hodnocení funkčnosti akustických izolací.

Měření vibrací

Při instalaci a provozu motorových vozidel, veškerých strojů, zařízení a ručního nářadí se vyvarujte vibracím přenášených na člověka a do stavebních konstrukcí. Provedeme Vám měření vibrací a pomůžeme snížit účinek těchto vibrací.

Rozbory odpadních vod

Pokud vypouštíte odpadní nebo technologické vody do vod povrchových, kanalizací či septiků, zajistíme Vám akreditované rozbory vzorků vody dle vodoprávního rozhodnutí a platné legislativy, včetně akreditovaného odběru vzorků odpadní vody.

Rozbory pitné vody

Provedeme Vám akreditované rozbory pitné vody ze studní, vrtů, ale i veřejných vodovodů. Rozbory vody provádíme včetně akreditovaného odběru dle platné legislativy.

Rozbory vod ke koupání

Pokud provozuje veřejné nebo přírodní koupaliště, vlastníte bazén, saunu, nebo relaxační a rehabilitační zařízení, provedeme Vám kompletní služby a akreditované rozbory vody ke koupání včetně akreditovaného odběru vzorků dle paltné legislativy.

Ekologické poradenství

Legislativa v oblasti ekologie a ochrany ovzduší je velice složitá. Z tohoto důvodu Vám zajistíme veškeré náležitosti vyplývající z těchto předpisů tak, aby Vaše společnost plnila veškeré povinnosti.

Kontaktujte nás

“Autorizovaná a akreditovaná měření, akreditovaná laboratoř“

„Provedeme autorizované a akreditované měření emisí, technické měření emisí a imisí, pracovního prostředí (hluk, prašnost, chemické látky, mikroklimatické podmínky, vibrace), rozbory vody a měření hluku v mimopracovním prostředí. Zajišťujeme veškeré služby v ekologii (hlášení do systému ISPOP, provozní řády zdrojů, odborné posudky, rozptylové studie, žádost o povolení provozu dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., hlukové studie, poradenství k veškerým činnostem). „